08/12/2022
64
Bất kỳ người làm chủ nào cũng muốn ngày khai trương cửa hàng của mình thu hút được lượng lớn khách hàng tiềm năng và phát triển doanh thu. Một số người lầm tưởng rằng chỉ cần làm sự kiện khai trương với quy mô lớn, trang trí hấp dẫn là đủ. Tuy nhiên, để sự kiện khai trương tiếp cận nhanh chóng và nhiều khách hàng tiềm năng nhất, bạn còn cần áp dụng các phương pháp marketing phù hợp.