08:00 - 17:00 thứ 2 đến thứ 7
BÁNH TEA BREAK (Đặt trước 24h)
1004
1288
Su Kem Vani
100.000 đ
Chọn
1614
Su matcha
100.000 đ
Chọn
1131
Su Socola
100.000 đ
Chọn
1256
1453
1388
1000
1949
1351
Red Velvet
180.000 đ
Chọn
1836
Opera Dark
180.000 đ
Chọn
1206
1260
1272
Brownie
150.000 đ
Chọn
1995
1772
Ceamcheese
250.000 đ
Chọn
1650
1938
Egg tart
17.000 đ
Chọn
TRÁI CÂY TƯƠI CẮT SẴN
1299
1050
Củ sắn
26.000 đ
Chọn
1051
Táo Gala
60.000 đ
Chọn
1305
1908
2000
Mít Thái
40.000 đ
Chọn
1657
KIWI
65.000 đ
Chọn
1744
ỔI LÊ
26.000 đ
Chọn
1205
Thơm
32.000 đ
Chọn
1498
1713
Đu đủ
32.000 đ
Chọn
1472
Chôm chôm
38.000 đ
Chọn
1759
1986
1896
XOÀI KEO
32.000 đ
Chọn
1981
Cam Mỹ
55.000 đ
Chọn
SINH TỐ TRÁI CÂY