08:00 - 17:00 thứ 2 đến thứ 7
BÁNH TEA BREAK (Đặt trước 24h)
1490
1252
Su Kem Vani
100.000 đ
Chọn
1335
Su matcha
100.000 đ
Chọn
1656
Su Socola
100.000 đ
Chọn
1997
1081
1554
1692
1184
1578
Red Velvet
180.000 đ
Chọn
1262
Opera Dark
180.000 đ
Chọn
1793
1587
1250
Brownie
150.000 đ
Chọn
1890
1515
Ceamcheese
250.000 đ
Chọn
1105
1357
Egg tart
17.000 đ
Chọn
TRÁI CÂY TƯƠI CẮT SẴN
1354
1984
Củ sắn
26.000 đ
Chọn
1675
Táo Gala
60.000 đ
Chọn
1829
1243
1860
Mít Thái
40.000 đ
Chọn
1407
KIWI
65.000 đ
Chọn
1506
ỔI LÊ
26.000 đ
Chọn
1653
Thơm
32.000 đ
Chọn
1165
1143
Đu đủ
32.000 đ
Chọn
1242
Chôm chôm
38.000 đ
Chọn
1753
1394
1593
XOÀI KEO
32.000 đ
Chọn
1283
Cam Mỹ
55.000 đ
Chọn
SINH TỐ TRÁI CÂY