04/02/2021
5266
Chương trình ra mắt sản phẩm là một sự kiện lớn đối với mỗi doanh nghiệp, công ty. Từ sắp xếp timeline đến lên kịch bản lời dẫn chương trình - MC Script luôn phải được trau chuốt kỹ lưỡng.