08/12/2021
1047
Mâm cúng khai trương cửa hàng là yếu tố quan trọng nhất mà gia chủ quan tâm bởi mang yếu tố phong thủy, tâm linh. Vì vậy lễ vật cúng khai trương gồm những gì? Soạn mâm cúng khai trương cửa hàng ra sao?Mâm lễ vật cúng khai trương cửa hàng giá bao nhiêu?...là đề tài được quan tâm rất nhiều.