09/02/2022
930
Tổ chức lễ kỷ niệm thành lập công ty là hoạt động được mong chờ nhất trong năm vì không chỉ là một ngày trọng đại mà còn chứa đựng ý nghĩa rất lớn. Và do đó, ý tưởng tổ chức sự kiện này phải vô cùng độc đáo, khác biệt đáng để mong chờ.