24/02/2020
4398
 Việt Nam là nước có nền văn hóa tâm linh rất sâu sắc. Những lễ nghi, cúng bái được chuẩn bị rất chu đáo. Trong đó không thể thiếu được lễ cúng khai trương với hy vọng gia chủ mua may bán đắt, làm ăn phát đạt. Tuy phong tục ở mỗi vùng  miền khác nhau nhưng lễ cúng khai trương ở mỗi nơi cũng không có nhiều khác biệt và chúng ta đều phải chuẩn bị lễ vật chu đáo cho ngày cúng khai trương.