Kệ Sứ 3 Tầng tròn
Giá tham khảo: 70.000 đ
Giá cọc: 300.000 đ

Cao 38cm - 26-20-14.5cm

Sứ cao cấp