Kệ Sứ 3 Tầng Vuông
Giá tham khảo: 70.000 đ
Giá cọc: 300.000 đ

Cao 38cm - 24-19-15cm

Sứ cao cấp