08:00 - 17:00 thứ 2 đến thứ 7
BÁNH TEA BREAK (Đặt trước 24h)
1978
1757
Su Kem Vani
100.000 đ
Chọn
1488
Su matcha
100.000 đ
Chọn
1008
Su Socola
100.000 đ
Chọn
1882
1751
1591
1338
1396
1375
Red Velvet
180.000 đ
Chọn
1672
Opera Dark
180.000 đ
Chọn
1924
1251
1947
Brownie
150.000 đ
Chọn
1723
1826
Ceamcheese
250.000 đ
Chọn
1677
1433
Egg tart
17.000 đ
Chọn
TRÁI CÂY TƯƠI CẮT SẴN
1273
1550
Củ sắn
26.000 đ
Chọn
1889
Táo Gala
60.000 đ
Chọn
1369
1340
1285
Mít Thái
40.000 đ
Chọn
1744
KIWI
65.000 đ
Chọn
1012
ỔI LÊ
26.000 đ
Chọn
1208
Thơm
32.000 đ
Chọn
1885
1938
Đu đủ
32.000 đ
Chọn
1334
Chôm chôm
38.000 đ
Chọn
1135
1884
1600
XOÀI KEO
32.000 đ
Chọn
1606
Cam Mỹ
55.000 đ
Chọn
SINH TỐ TRÁI CÂY