08:00 - 17:00 thứ 2 đến thứ 7
BÁNH TEA BREAK (Đặt trước 24h)
1108
1760
Su Kem Vani
100.000 đ
Chọn
1635
Su matcha
100.000 đ
Chọn
1985
Su Socola
100.000 đ
Chọn
1967
1388
1869
1998
1771
1180
Red Velvet
180.000 đ
Chọn
1305
Opera Dark
180.000 đ
Chọn
1992
1194
1280
Brownie
150.000 đ
Chọn
1413
1412
Ceamcheese
250.000 đ
Chọn
1066
1826
Egg tart
17.000 đ
Chọn
TRÁI CÂY TƯƠI CẮT SẴN
1261
1712
Củ sắn
26.000 đ
Chọn
1709
Táo Gala
60.000 đ
Chọn
1695
1772
1479
Mít Thái
40.000 đ
Chọn
1875
KIWI
65.000 đ
Chọn
1076
ỔI LÊ
26.000 đ
Chọn
1471
Thơm
32.000 đ
Chọn
1080
1948
Đu đủ
32.000 đ
Chọn
1341
Chôm chôm
38.000 đ
Chọn
1275
1228
1556
XOÀI KEO
32.000 đ
Chọn
1641
Cam Mỹ
55.000 đ
Chọn
SINH TỐ TRÁI CÂY