Ly giấy dùng 1 lần
Giá tham khảo: 2.000 đ
Giá cọc: 0 đ

Ly giấy dùng 1 lần

Đường kính 7cm chiều cao 7cm