Ly,Tách

Cho thuê ly tách phục vụ tiệc trà tiếp khách

Dĩa,nĩa,ly

Cho thuê dĩa,nĩa,ly trang trí tiệc ngọt,tiệc khai trương

Kệ trang trí

Cho thuê phụ kiện trang trí bánh,tiệc trà,tiệc ngọt,tiệc khai trương tiếp khách

Bình nước,xô đá

trang trí tiệc trà,tiệc ngọt,tiệc teabreak,tiệc khai trương

Hoa trang trí

Hoa trang trí tiệc trà,tiệc khai trương,tiệc teabreak,tiệc ngọt

Bàn trang trí

Bàn trang trí tiệc trà,tiệc teabreak,tiệc ngọt,tiệc khai trương

Hoa trang trí
Bình Hoa Hồng Đại
Giá tham khảo: 250.000đ
Hoa Lan Cam
Giá tham khảo: 150.000đ
Bình Sen Xanh
Giá tham khảo: 150.000đ
Hoa mẫu đơn bình đen
Giá tham khảo: 100.000đ
Hoa mẫu đơn
Giá tham khảo: 100.000đ
Hoa hồng bình thấp
Giá tham khảo: 100.000đ
Bình hoa 7 màu
Giá tham khảo: 150.000đ