08:00 - 17:00 thứ 2 đến thứ 7
BÁNH TEA BREAK (Đặt trước 24h)
1832
1251
Su Kem Vani
100.000 đ
Chọn
1346
Su matcha
100.000 đ
Chọn
1245
Su Socola
100.000 đ
Chọn
1586
1074
1883
1730
1233
1283
Red Velvet
180.000 đ
Chọn
1706
Opera Dark
180.000 đ
Chọn
1267
1808
1673
Brownie
150.000 đ
Chọn
1179
1792
Ceamcheese
250.000 đ
Chọn
1732
1984
Egg tart
17.000 đ
Chọn
TRÁI CÂY TƯƠI CẮT SẴN
1619
1274
Củ sắn
26.000 đ
Chọn
1004
Táo Gala
60.000 đ
Chọn
1046
1279
1238
Mít Thái
40.000 đ
Chọn
1330
KIWI
65.000 đ
Chọn
1985
ỔI LÊ
26.000 đ
Chọn
1506
Thơm
32.000 đ
Chọn
1575
1847
Đu đủ
32.000 đ
Chọn
1652
Chôm chôm
38.000 đ
Chọn
1382
1519
1918
XOÀI KEO
32.000 đ
Chọn
1699
Cam Mỹ
55.000 đ
Chọn
SINH TỐ TRÁI CÂY