Tiệc teabreak đãi nhân viên

Tiệc teabreak thiết đãi nhân viên SALE tổng kết quý cuối năm

Yêu cầu:Đơn giản mà sang trọng có nhân viên phục vụ

Tiệc gồm các loại bánh ngọt teabreak và trái cây cao cấp như một lời tri ấn đến mọi người