Finger food kết hợp cocktail/ mocktail

Finger food kết hợp cocktail/ mocktail

Tiệc công ty thêm bùng nổ

Sinh nhật công ty 5 tuổi tổ chức ngay tại văn phòng, phải làm sao cho thật ấn tượng, thật bùng nổ cơ.

Vậy đặt tiệc finger food kết hợp cocktail, mocktail đi...

Món ăn finger food thêm ngon, dậy vị khi kết hợp với mocktail thanh mát và cocktail lạ vị.

Bên cạnh đó, cocktail có cồn nhưng ngọt thơm, lâng lâng nhưng không “quắc”, tiệc thêm sảng khoái kéo dài.