Bộ tách đường+sữa
Giá tham khảo: 25.000 đ
Giá cọc: 50.000 đ

Cho thuê bộ tách đựng đường sữa bằng sứ