08:00 - 17:00 thứ 2 đến thứ 7
Tiệc teabreak

Tiệc nhẹ sử dụng giữa các chương trình hội nghị,event,sinh nhật...

Tiệc Khai Trương

Tiệc khai trương tiếp khách thể hiểu lòng hiếu khách của chủ doanh nghiệp

Tiệc sinh nhật

Tiệc ngọt sinh nhật xu hướng tiệc healthy tại công ty

Tiệc tất niên/tân niên

Tiệc ngọt tất niên,tân niên cuối năm tại công ty

Thuê công dụng cụ tiệc

Cho thuê các công dụng cụ tổ chức tiệc