Tiệc sinh nhật công ty

Tiệc sinh nhật tại văn phòng,công ty

Tiệc sinh nhật công ty
Tiệc sinh nhật 20 năm MANULIFE
Giá tham khảo: 25.000.000đ
Sinh nhật Siêu Việt Group
Giá tham khảo: 10.000.000đ
Sinh nhật tâp thể cuối tháng
Giá tham khảo: 7.200.000đ
Sinh nhật công ty Yeah One!
Giá tham khảo: 12.500.000đ
Sinh nhật công ty Ringier Việt Nam
Giá tham khảo: 10.000.000đ
Tiệc sinh nhật 15 năm công ty MAISON
Giá tham khảo: 2.950.000đ
Tiệc sinh nhật nhân viên AIA Việt Nam
Giá tham khảo: 6.050.000đ