08:00 - 17:00 thứ 2 đến thứ 7
Click hoặc rê chuột vào ảnh để phóng to

Tiệc nhẹ tiếp đãi nhân viên AIA Việt Nam

Mô tả:

Tiệc nhẹ chăm sóc nhân viên công ty bảo hiểm AIA Việt Nam

Yêu cầu khách hàng:Bánh ngọt,trái cây và hỗ trợ setup với chi phí tối ưu nhất

Khách hàng nhận xét

---------------