Tổng kết cuối năm
Tiệc tất niên nhân viên CGV
Giá tham khảo 25.000.000đ
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CTY KONICA MINOLTA
Giá tham khảo 9.000.000đ
TSURUMI PUMP VIET NAM
Giá tham khảo 12.000.000đ
Tiệc Giáng Sinh
Công ty AsW Merry Christmas
Giá tham khảo 25.000.000đ
GRAB Merry Christmas
Giá tham khảo 25.000.000đ
GENERALI RED CHRISTMAS PARTY
Giá tham khảo 13.000.000đ
Verosa Park Khang Điền
Giá tham khảo 8.000.000đ
Tiệc giáng sinh cty Tiến Phát
Giá tham khảo 10.000.000đ