Mẫu hợp đồng đặt tiệc teabreak/tiệc trà/Finger Food/Tiệc ngọt/Tiệc Buffet

Hợp đồng đặt tiệc teabreak/tiệc trà/Finger Food/Tiệc ngọt/Tiệc Buffet  theo mẫu của Vuông Tròn dành cho khách hàng tham khảo khi có nhu cầu đặt tiệc

Dowload tại đây