08:00 - 17:00 thứ 2 đến thứ 7
Sản phẩm bán chạy
1438
TC2. Meeting Fruit
149.000 đ (159.000 đ)
1kg
Chọn
1301
CĐ1.Chà Bông Phô Mai
110.000 đ
Set:10 Cái
Chọn
1038
CH2. Hamburger
170.000 đ
Set:10 cái 
Chọn
1889
CM5.Crossant kẹp hamcheese
150.000 đ
Set:10 Cái
Chọn
1549
CĐ26.Red Velvet
180.000 đ
Set:10 cái
Chọn