NĂNG LỰC CUNG ỨNG

Vuông Tròn chuyên cung cấp trái cây và các dịch vụ tea break cho các công ty và doanh nghiệp nhân các dịp sự kiện

Khả năng cung ứng hiện tại của Vuông Tròn tối đa chỉ 500-800/người một ngày vì vậy khách hàng có nhu cầu lớn hơn vui lòng đặt lịch sớm hơn 2 ngày để chúng tôi có thể phục vụ một cách tốt nhất

logo Trái Cây Vuông Tròn