08:00 - 17:00 thứ 2 đến thứ 7
BÁNH TEA BREAK (Đặt trước 24h)
1014
1044
Su Kem Vani
100.000 đ
Chọn
1946
Su matcha
100.000 đ
Chọn
1112
Su Socola
100.000 đ
Chọn
1382
1426
1668
1025
1457
1514
Red Velvet
180.000 đ
Chọn
1433
Opera Dark
180.000 đ
Chọn
1361
1218
1929
Brownie
150.000 đ
Chọn
1428
1468
Ceamcheese
250.000 đ
Chọn
1071
1116
Egg tart
17.000 đ
Chọn
TRÁI CÂY TƯƠI CẮT SẴN
1605
1539
Củ sắn
26.000 đ
Chọn
1565
Táo Gala
60.000 đ
Chọn
1788
1303
1021
Mít Thái
40.000 đ
Chọn
1301
KIWI
65.000 đ
Chọn
1737
ỔI LÊ
26.000 đ
Chọn
1383
Thơm
32.000 đ
Chọn
1470
1088
Đu đủ
32.000 đ
Chọn
1581
Chôm chôm
38.000 đ
Chọn
1688
1017
1806
XOÀI KEO
32.000 đ
Chọn
1445
Cam Mỹ
55.000 đ
Chọn
SINH TỐ TRÁI CÂY