08:00 - 17:00 thứ 2 đến thứ 7
BÁNH TEA BREAK (Đặt trước 24h)
1107
1194
Su Kem Vani
100.000 đ
Chọn
1900
Su matcha
100.000 đ
Chọn
1863
Su Socola
100.000 đ
Chọn
1635
1365
1371
1138
1630
1722
Red Velvet
180.000 đ
Chọn
1227
Opera Dark
180.000 đ
Chọn
1164
1744
1529
Brownie
150.000 đ
Chọn
1738
1898
Ceamcheese
250.000 đ
Chọn
1603
1798
Egg tart
17.000 đ
Chọn
TRÁI CÂY TƯƠI CẮT SẴN
1594
1545
Củ sắn
26.000 đ
Chọn
1683
Táo Gala
60.000 đ
Chọn
1717
1197
1313
Mít Thái
40.000 đ
Chọn
1439
KIWI
65.000 đ
Chọn
1425
ỔI LÊ
26.000 đ
Chọn
1477
Thơm
32.000 đ
Chọn
1562
1041
Đu đủ
32.000 đ
Chọn
1930
Chôm chôm
38.000 đ
Chọn
1306
1570
1585
XOÀI KEO
32.000 đ
Chọn
1308
Cam Mỹ
55.000 đ
Chọn
SINH TỐ TRÁI CÂY