08:00 - 17:00 thứ 2 đến thứ 7
BÁNH TEA BREAK (Đặt trước 24h)
1575
1395
Su Kem Vani
100.000 đ
Chọn
1960
Su matcha
100.000 đ
Chọn
1532
Su Socola
100.000 đ
Chọn
1764
1457
1993
1632
1758
1359
Red Velvet
180.000 đ
Chọn
1580
Opera Dark
180.000 đ
Chọn
1290
1882
1242
Brownie
150.000 đ
Chọn
1767
1975
Ceamcheese
250.000 đ
Chọn
1315
1710
Egg tart
17.000 đ
Chọn
TRÁI CÂY TƯƠI CẮT SẴN
1112
1915
Củ sắn
26.000 đ
Chọn
1546
Táo Gala
60.000 đ
Chọn
1120
1895
1303
Mít Thái
40.000 đ
Chọn
1480
KIWI
65.000 đ
Chọn
1474
ỔI LÊ
26.000 đ
Chọn
1594
Thơm
32.000 đ
Chọn
1747
1834
Đu đủ
32.000 đ
Chọn
1596
Chôm chôm
38.000 đ
Chọn
1629
1075
1435
XOÀI KEO
32.000 đ
Chọn
1843
Cam Mỹ
55.000 đ
Chọn
SINH TỐ TRÁI CÂY