08:00 - 17:00 thứ 2 đến thứ 7
BÁNH TEA BREAK (Đặt trước 24h)
1920
1041
Su Kem Vani
100.000 đ
Chọn
1902
Su matcha
100.000 đ
Chọn
1129
Su Socola
100.000 đ
Chọn
1078
1839
1845
1417
1671
1477
Red Velvet
180.000 đ
Chọn
1344
Opera Dark
180.000 đ
Chọn
1384
1562
1423
Brownie
150.000 đ
Chọn
1979
1276
Ceamcheese
250.000 đ
Chọn
1866
1908
Egg tart
17.000 đ
Chọn
TRÁI CÂY TƯƠI CẮT SẴN
1169
1549
Củ sắn
26.000 đ
Chọn
1967
Táo Gala
60.000 đ
Chọn
1722
1463
1638
Mít Thái
40.000 đ
Chọn
1198
KIWI
65.000 đ
Chọn
1808
ỔI LÊ
26.000 đ
Chọn
1021
Thơm
32.000 đ
Chọn
1534
1724
Đu đủ
32.000 đ
Chọn
1907
Chôm chôm
38.000 đ
Chọn
1096
1146
1059
XOÀI KEO
32.000 đ
Chọn
1125
Cam Mỹ
55.000 đ
Chọn
SINH TỐ TRÁI CÂY