08:00 - 17:00 thứ 2 đến thứ 7
Tiệc sinh nhật công ty

Tiệc sinh nhật tại văn phòng,công ty

Tiệc sinh nhật công ty
Tiệc sinh nhật 20 năm MANULIFE
Giá tham khảo 25.000.000đ
Sinh nhật Siêu Việt Group
Giá tham khảo 10.000.000đ
Sinh nhật tâp thể cuối tháng
Giá tham khảo 7.200.000đ
Sinh nhật công ty Yeah One!
Giá tham khảo 12.500.000đ
Sinh nhật công ty Ringier Việt Nam
Giá tham khảo 10.000.000đ
Tiệc sinh nhật 15 năm công ty MAISON
Giá tham khảo 2.950.000đ
Tiệc sinh nhật nhân viên AIA Việt Nam
Giá tham khảo 6.050.000đ