Ly,Tách

Cho thuê ly tách phục vụ tiệc trà tiếp khách

Dĩa,nĩa,ly

Cho thuê dĩa,nĩa,ly trang trí tiệc ngọt,tiệc khai trương

Kệ trang trí

Cho thuê phụ kiện trang trí bánh,tiệc trà,tiệc ngọt,tiệc khai trương tiếp khách

Bình nước,xô đá

trang trí tiệc trà,tiệc ngọt,tiệc teabreak,tiệc khai trương

Hoa trang trí

Hoa trang trí tiệc trà,tiệc khai trương,tiệc teabreak,tiệc ngọt

Bàn trang trí

Bàn trang trí tiệc trà,tiệc teabreak,tiệc ngọt,tiệc khai trương

Ly,Tách
Ly Champagne 501F07
Giá tham khảo: 15.000đ
Ly Thủy tinh Cao L8951
Giá tham khảo: 15.000đ
Ly Rượu Vang nhỏ GL2004
Giá tham khảo: 15.000đ
Ly Thủy tinh Cao L8951
Giá tham khảo: 15.000đ
Tách trà
Giá tham khảo: 10.000đ
Ly Thủy tinh lùn ES5301
Giá tham khảo: 15.000đ
Ly giấy dùng 1 lần
Giá tham khảo: 2.000đ