Ly,Tách

Cho thuê ly tách phục vụ tiệc trà tiếp khách

Dĩa,nĩa,ly

Cho thuê dĩa,nĩa,ly trang trí tiệc ngọt,tiệc khai trương

Kệ trang trí

Cho thuê phụ kiện trang trí bánh,tiệc trà,tiệc ngọt,tiệc khai trương tiếp khách

Bình nước,xô đá

trang trí tiệc trà,tiệc ngọt,tiệc teabreak,tiệc khai trương

Hoa trang trí

Hoa trang trí tiệc trà,tiệc khai trương,tiệc teabreak,tiệc ngọt

Bàn trang trí

Bàn trang trí tiệc trà,tiệc teabreak,tiệc ngọt,tiệc khai trương

Kệ trang trí
Kệ Sứ 3 Tầng tròn
Giá tham khảo: 50.000đ
Kệ tầng chữ nhật
Giá tham khảo: 50.000đ
Chân kệ Inox sọc
Giá tham khảo: 30.000đ
Kệ 3 tầng Inox
Giá tham khảo: 50.000đ
Chân kệ Inox cao
Giá tham khảo: 30.000đ
Chân kệ Inox vừa
Giá tham khảo: 30.000đ
Chân kệ Inox thấp
Giá tham khảo: 30.000đ
Kệ Sứ 3 Tầng Vuông
Giá tham khảo: 50.000đ