mẫu biên bản cho thuê dụng cụ

CÔNG TY TRÁI CÂY VUÔNG TRÒN

85 Nguyễn Bá Tòng, P. 11, Q. Tân Bình

GPKD Số: 41N8033090G

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, Ngày ..... Tháng ..... Năm ..........

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN DỤNG CỤ CHO THUÊ

 

-    Căn cứ Đơn đặt hàng ngày .......... của Công ty .........................................................................................

-    Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm .......... . Tại: ..........................................................................................

 

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên giao hàng): Công ty TRÁI CÂY VUÔNG TRÒN

-    Địa chỉ: 85 Nguyễn Bá Tòng, P. 11, Q. Tân Bình, TP. HCM

-    Điện thoại: 0909675478 | 0981823228    

-    Email: vuongtronfruit@gmail.com    Web: www.traicayvuongtron.vn

-    Đại diện Ông/Bà: Nguyễn Trường Phi Vũ     Chức vụ: Giám Đốc

 

BÊN B (Bên nhận hàng): ....................................................................................................................................

-    Địa chỉ: .......................................................................................................................................................

-    Điện thoại: ..................................................................................................................................................

-    Đại diện Ông/Bà: .......................................................    Chức vụ: ......................................................

 

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:

 

STT

Tên thiết bị

Quy cách/

Chủng loại

Hiện trạng

Số lượng

(1)

Đơn giá

(VND/Ngày)

(2)

Đặt cọc

(VND)

(3)

Thành tiền

(VND)

(4)

1

             

 

-    (4) = (1)*(2) + (3)

-    Bên B ký xác nhận và thanh toán (4) đủ cho Bên A khi đã giao đúng chủng loại và đủ số lượng hàng nêu trên.

-    Bên B có trách nhiệm bảo quản toàn bộ thiết bị trong quá trình sử dụng và vệ sinh sạch sẽ khi trả lại cho Bên A. Nếu hư hỏng hoặc làm mất vui lòng đền bù thiệt hại cho Bên A theo đúng mức độ thiệt hại (trừ vào cọc).

-    Thời gian được tính từ lúc Bên A bàn giao thiết bị cho Bên B. Sau khi Bên B trả lại hàng, Bên A có nghĩa vụ trả lại tiền Đặt cọc (3) như trên cho Bên B.

-    Thời gian trả thiết bị: ....................................................................................................................................

 

    Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Trái cây Vuông Tròn. Phiếu này được in làm 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

Người giao hàng                                                                                                             Người nhận hàng

Tải file đính kèm TẠI ĐÂY